SARI Rådgivende Ingeniører - Energirådgivning

Hvis I som virksomhed overvejer at investere i rådgivning, som skal gøre jeres profil mere grøn ved at reducere energiomkostninger, hvem vælger I så at samarbejde med? Det ville formegentlig give mening at vælge nogen, som har energi som et kerneområde, og som er specialister i optimering. Én af de rådgivende ingeniørfirmaer, som netop har kastet sig over energiområdet, og som selv sætter foden forrest, er SARI. Eller i fuld benævnelse: SARI Rådgivende Ingeniører.

SARI har på relativ kort tid stadfæstet sig som et ingeniørfirma, der sætter miljøet på dagsordenen, og som i forretningskonceptet udlever dette. Det gør de ved at rådgive eksterne firmaer og bistå med alt fra analyse og løsningsforslag til decideret implementering og installation. På den måde kan de agere samarbejdspartner i alle energioptimerings faser. Det kan være forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvor meget hjælp og indblanding, der ønskes i en partner. Men vælger I at trække på SARI’s kompetencer, er I sikre på at modtage uvildig rådgivning. Og hvad ligger der egentlig i der? Der liggende et grundlæggende princip om, at der ikke samarbejdes med eksterne partnere og leverandører. De løsninger, I får præsenteret, er altså fri for bias.

På SARI Rådgivende Ingeniørers hjemmeside kan du læse mere om ydelser, der tilbydes. Det drejer sig hovedsageligt om fire hovedområder: Energirådgivning, arbejdsmiljørådgivning, bygge & industri og miljø & klima.

Det gælder om at vise, at de kloge løsninger er grønne

Ifølge SARI Rådgivende Ingeniører kan det have mange fordele at investere i en større energiindsats. Projektet kan tage form på mange forskellige måder, og hvad der præcist skal fokuseres på kan variere. Nogle virksomheder får blot foretaget en energiscreening, som viser det nuværende forbrug og potentiale, mens andre investerer i en decideret energioptimering, hvor implementering af løsninger er en del af projektet. I nogle virksomheder vælger man at omlægge strukturen mere drastisk ved at investere i energiledelse. Det kan også være, at det hele starter med et energisyn, som er obligatorisk for virksomheder af en vis størrelse.

Hvad end det er den ene eller anden vej, man går, pointerer SARI, at den grønne profil kan skabe resultater rent økonomisk. Der er de direkte besparelser i form af reduktion af energiforbrug. Ved at identificere de rette løsninger, kan installationer og driftprocesser optimeres betydeligt, hvilket vil sænke det overordnede energiforbrug. Derudover er der potentiale til at skabe en langt mere attraktiv virksomhedsprofil, hvis man rent faktisk gør noget for at mindste sit CO2-aftryk i stedet for blot at tale om det. Det kan være med til at sætte gang i brandingen og skabe flere positive kognitioner set fra målgruppens side.

december 2, 2019 Uncategorized